Vlčí Hora

osada Vlčí Hora

Osada Vlčí Hora leží na jižním úpatí stejnojmenného kopce asi 3,5 km severozápadně od Krásné Lípy. Už dlouho před jejím vznikem působili v okolních lesích skláři. Pozůstatky jejich pecí, nalezené na severozápadním svahu Kamenného vrchu, se datují do doby kolem roku 1300. Ves se rozkládá v širokém sedle mezi Vlčí horou a Kamenným vrchem.

Vznikla údajně roku 1589 při kolonizaci tehdy hlubokých hvozdů.  První písemná zmínka o ní je z roku 1719. V osmdesátých letech 18. století bylo na Vlčí Hoře 79 domů a zdejší rychtář spravoval také Sněžnou a Dlouhý Důl. V roce 1869 tu žilo už 1074 obyvatel.

V dnes již zaniklém domě č.p. 1 se narodil pozdější litoměřický biskup Anton Alois Weber (1877 – 1948).

Uprostřed osady stojí pozdně empírová kaple Panny Marie Karmelské. Postavená byla v roce 1870 a 17. října téhož roku byla vysvěcená. V červnu 1930 byla umístěna na jejím oltáři kopie Sixtinské madony, namalovaná Josefem Neumannem z Horního Jindřichova.

O pět let později byla nad vchodem přistavěna druhá věžička s hodinami. Po roce 1945 už se kaple nevyužívala a zvolna chátrala až do roku 2008, kdy byla zahájena její rekonstrukce. Obnovená kaple byla znova slavnostně vysvěcena 18. prosince 2010. Před kaplí je pomník padlých v 1. světové válce.

Vnitřek kaple Pany Marie Karmelské

V blízkosti kaple stála nová hospoda, postavená místo původní roubenky, která v roce 1975 vyhořela. Stavbu schvaloval Spolek pro Severní Čechy. Architektonicky stavba od obce moc nezapadala. Budovu později převzala firma Nobilis Tilia, vyrábějící přírodní kosmetiku.

V současnosti patří firmě také bývalá školní budova z roku 1910, kde je malý obchůdek s čajovnou a volně přístupnou bylinkovou zahradu.

Bývalá škola na Vlčí Hoře

Na jižním okraji obce je hřbitov, v jehož středu stojí rodinná hrobka majitele zdejší punčochárny Johanna Nitsche.

hrobka Johana Nitscheho

Půjdeme-li po silnici z Vlčí Hory do Zahrad narazíme na pravé straně silnice na Žebráckou kapli. Podle pověsti byla postavena za peníze, jež byly nalezeny u žebráka, který na tomto místě zemřel. Ve skutečnosti však její stavbu inicioval v roce 1808 zbožný podivín Daniel Hieke, prý na základě božího vnuknutí. Současný obraz donátora v žebráckém hávu, umístěný ve štítě kaple, je však novodobý.

kaplička Panny Marie Pomocné (žebrácká kaple autorka A.W. Kratochvílová)

Budeme-li pokračovat do Zahrad, tak na severozápadním okraji vsi na zahradě v domě č.p. 30 narazíme na geologickou mapu tohoto regionu.

Mapu vytvořil ve třicátých letech minulého století amatérský geolog a astronom Rudolf Kögler. Mapa na ploše 50 m2 představuje zmenšenou kopii území mezi Brtníky, Brtnickým hrádkem, Doubicí a Krásným Bukem, sestavenou z autentických hornin, nasbíraných na celém zobrazeném území (oblast lužického přesmyku – rozhraní žulové Šluknovské vrchoviny a pískovcového Českého Švýcarska).

Mapa byla dokončena v roce 1935, další dva roky kolem ní vznikalo alpinum a v roce 1937 byla tato učebna pod širým nebem zpřístupněna veřejnosti.

Po smrti Rudolfa Köglera v roce 1949 převzala roli průvodkyně jeho manželka Anna a po ní dcera Ingrid Schnittnerová s rodinou, díky jejichž péči se mapa zachovala dodnes.

[1] Vlčí Hora - Wikipedie
[1] Vlčí Hora Lužické hory - web