Tokáň

Zajímavé místo se smutnou historií

Tokáň, turisty velmi oblíbené místo v Českém Švýcarsku, se nachází asi 3 kilometry severovýchodně od Jetřichovic.

Tolkáň lovecký srub

Původní lovecké sruby pro lovce tetřevů zde nachali postavit majitelé panství rod Kinských. Odtud pochází název celého areálu. Budovy jsou postavené ve Švýcarském (alpském) stylu. Bylo zde obydlí vrchnostenského úředníka, kuchyně, konírna, a kočárovna. Na skalním bloku nad stavbami je vytesaná nádrž, což byl bazének kněžny Vilemíny Kinské.

Osídlení této oblasti je však doloženo již ve středověku, o čemž svědčí skalní jeskyně s vytesaným letopočtem 1563. V okolních roklích byly nalezeny smolné pece na výrobu kolomaze z borovicových pařezů.

V 19. století se osada proměnila na turistické zařízení. Budovy Na Tokáni zmiňuje první průvodce této oblasti z roku 1864. V roce 1905 postihl osadu požár, při níž zanikla sbírka loveckých trofejí. Sruby však byly obnoveny. K velkému požáru Na Tokáňi došlo i v roce 2020

O zvelebení této oblasti se hodně přičinil kníže Ferdinand Kinský. Navázal tak na práci svých rodičů Rudolfa a Vilemíny Kinských, kteří otevřeli svá území turistům, budovali zde stezky a vyhlídky. Přibližně 800 m od osady se nachází deska kněžny Vilemíny a soutěska Úzké schody. Původně se toto místo nazývalo Trpasličí roklí.

Tokáň se smutně zapsala do historie Čechů . Majitel panství Ulrich Ferdinand Kinsky se dlouhodobě silně angažoval v zájmu Hitlerovy Říše. V létě v roce 1938 uspořádal Na Tokáni schůzku anglického lorda Runcimana s představiteli české a moravské prohenleinovské šlechty. Cílem schůzky bylo probrat soužití Čechů s Němci. Zorganizoval dokonce v místě setkání malou demonstraci místních Němců. Přítomen setkání byl také kníže Hohenlohe, na jehož Červeném hrádku se Runciman později sešel s Henleinem. Tím byly zahájeny kroky k Mnichovské dohodě.