Brtnické údolí

Do brtnického údolí kolem hospody u Oty

Do Brtnického údolí se vydáte z osady Kopec (součást Brtníků). Cestu zahájíme u hospody „U Oty“. Je oblíbenou zastávkou mnohých cykloturistů i pěších turistů. Několik metrů za hospodou začíná hustý les a pískovcové skály.

Hospoda U Oty.

Asi 1 km severovýchodně od hospody stojí uprostřed lesa tzv. „Lesníkův kříž“. Byl postaven na památku tragického úmrtí lesníka Franze Říhy.

Kříž na konci osady Kopec

Základ tvoří kamenný podstavec, na němž je připevněna mramorová deska s německým a  českým nápisem:

„Na paměť starohraběcího
salmovského nadlesního,
kterého zde v 69 letech
zabil padající strom.
Jeho poslední slova byla –
Bože žehnej mým dětem.“

František Říha +1854

Asi po 300m narazíte na sloup, věnovaný sv. Antonínu Paduánskému, patronu poutníků.

V údolí Brtnického potoka je celá řada zajímavých skalních útvarů.

Přibližně v polovině Brtnického údolí je po jeho levé straně Stürmerův důl. Vysoko ve skalách na pravé straně údolí je nevelký převis s 15 vytesanými monogramy z roku 1756 a přitesaným „kamenným stolem″. V sousedství převisu je úzký skalní průlez, umožňující dostat se nepozorovaně na náhorní plošinu nad skalami (což samozřejmě nemusí s úkrytem souviset).

Původ nápisu dosud nebyl jednoznačně objasněn. Nejčastěji je uváděná úvaha, že se jednalo o úkryt obyvatel Kopce v době válek. Nabourává to ale fakt, že v roce 1756, na samém začátku sedmileté války, se v tomto kraji pravděpodobně ještě neválčilo. Navíc nevysvětluje, proč dvanáct monogramů začíná písmenem I. Proto se též mluví o úkrytu vojenských zběhů. I by v tom případě mohla být vojenská hodnot. Proč by ale uváděli zběhové svoji vojenskou hodnost?

Se zajímavou teorií přišel roku 1974 František Němeček. Objevil starou pruskou vojenskou mapu, která je v oblasti na pravém břehu Křinice velmi přesná. Dále se přesnost mapy výrazně snižuje. Na základě toho usoudil, že se zde mohli ukrývat (nejspíše s podporou někoho z Kopce) pruští špioni – vojenští kartografové. I by pak mohlo znamenat Infanterist (příslušník pěchoty).

Asi 1,5 km od osady Kopec je obraz připomínající nešťastnou událost z roku 1812.

Tento novodobý obraz namaloval v roce 2008 Ivo Švejnoha z Kytlic. Nahrazuje starší plechový obraz . V těchto místech tragicky zemřela 18letá Marie-Anna Zimmerová z osady Kopce. Povoz s fůrou sena, na němž seděla, se převrátil do potoka a dívka pod ním zahynula.

Pokračováním podél Brtnického potoka se napojíme na „Českou silnici“, po které se dostaneme do zaniklé obce Zadní Doubice.

[1] Belisová N.: Loučky u Křinice str. 12-20 – publikace