Dlouhý důl

Osada Dlouhý Důl

Dlouhý Důl je protáhlá vesnice, ležící asi 3 km západně od Krásné Lípy v údolí Křinice mezi Krásným Bukem a Kyjovem a v bočním údolí Zahradského potoka, přitékajícího od Vlčí Hory. Osada je dnes částí Krásné Lípy

Dávno před vznikem vsi, v roce 1582, prodali Šlejnicové lesní revír Vlčí hora saskému kurfiřtovi Augustovi I., který nechal v údolí zřídit čtyři vodní nádrže k plavení vytěženého dřeva. Protože k  plavení nestačila voda místního potoka, byla sem dlouhým náhonem přivedena voda z Křinice. Náhon zvaný „Nová strouha“ začínal u starého panského mlýna , odkud vedl nad pravým břehem Křinice až k dolnímu konci Dlouhého dolu, kde spolu s výtokem rybníka Šimláku ústil do Křinice.

Obec Dlouhý Důl vznikl na panství Lipová, které tehdy patřilo Kinským. Písemně je poprvé zmiňován v roce 1719. V 80. letech 18. století bylo v Dlouhém Dole 36 převážně roubených domů. Jedná se o roztroušenou zástavbu bez výrazného centra tvořenou řadou velmi hodnotných roubených a hrázděných domů z 18. a 19. století. V roce 2004 tu byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Památková zóna – roubené domy v Dlouhém Dole (autor J. Pulda – 2016)

Vydáme-li se z Kyjova na Vlčí Horu před Dlouhý Důl, tak asi 70 m od křižovatky budeme míjet Kříž mlynáře Marschnera (Dominsmüllers Kreuz). Stojí mezi dvěma lipami v nejjižnější části údolí. Byl postavený roku 1800 mlynářem Dominikem Marschnerem. Někdy je proto nazývaný Mlynářův kříž.

Mlynářův Kříž (autor J. Pokorák – 2018)

Další pěkný kříž stojí ve skupině čtyř lip v jižní části údolí západně od rybníka Šimlák, při odbočce cesty na Kamenný vrch. Byl vybudován v roce 1825 Johannem Henkem, členem prestižního náboženského Spolku velikonočních jezdců ve Sněžné. Při každoroční velikonoční jízdě byla u Henkeho kříže jedna ze zastávek. Podávala se zde svačina – koláče a káva. Občerstvení zajišťovla rodina Henkeových.

Německé jméno kříže (Teichklenns Kreuz) je odvozeno od nedalekého mlýna Teichmühle. Ten stával bezprostředně pod hrází rybníku Šimlák.

Henkeho kříž (autor J. Pokorák – 2020)

Třetí kříž na cestě na Vlčí Horu stojí u stezky Artsberk, vedoucí ke kostelu ve Sněžné. Kříž nechal postavit roku 1832 Laurenz Görner. Vedle kříže stojí dnes již velmi vzácná roubená stodola s rámovým polopatrem.

Görnerův kříž a roubená stodola. (autor webu)

Odtud už kolem kozí farmy je kousek na Vlčí Horu.