Turistické cesty

UZAVŘENÉ TURISTICKÉ CESTY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU, CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE A ČÁSTI CHKO LUŽICKÉ HORY.

Převzato z Portálu Českého Švýcarska

 1. Nově od 9/2021 je dočasně (dlouhodobě) přeložena jedna z nejfrekventovanějších turistických tras v centrální části národního parku – modrá z Mezní Louky směr Vysoká Lípa. Viz mapy.cz. Současně s tím stále platí, že z ní není přístup po žluté do Divoké soutěsky.  
 2. Správa národního parku sděluje ke dni 27. 8. 2021 k uzávěře značené cesty Šaunštejn – Malá Pravčická brána:
  Na základě včerejší kontroly nebezpečných stromů na červeně značené turistické trase pod Šaunštejnem jsme dnes rozhodli o jejím okamžitém uzavření v úseku od turistického přístřešku pod hradem k Malé Pravčické bráně. Důvodem je extrémní riziko pádu odumřelých smrkových souší. Situace se zde za necelý měsíc vyvinula, pravděpodobně i v důsledku povětrnostních vlivů a deštivého počasí, bohužel velmi dramaticky a došlo již k pádu několika stromů přímo na cestu.
  O dalším postupu v této záležitosti vás budeme informovat v nejbližších dnech. Tato cesta je zařazena mezi cesty, které budou udržovány v průchozím stavu i za cenu významných zásahů, nicméně s ohledem na její plánovanou uzavírku z důvodu probíhajících prací na rekonstrukci přístupu na skalní hrad, o které jsem vás již před časem informoval, je možné, že bude nakonec uzavřena po delší dobu. Důvodem však v tomto případě nebude zájem ochrany přírody (tj. odumřelé stromy zde nebudou ponechány samovolnému vývoji, jako je tomu např. na jiných uzavřených cestách v NP, ale budou odstraněny), ale právě probíhající práce na skalním hrádku a s tím spojené zvýšené nebezpečí pro návštěvníky. Jakmile to situace dovolí, tj. jakmile budou rizikové stromy odstraněny a pomine riziko ohrožení zdraví návštěvníků v důsledku probíhající rekonstrukce přístupu na hrad, bude cesta znovu otevřena.
  P.S. Malá Pravčická brána zůstává přístupná po červené TZT směrem od Mezní Louky.
 3. Zelená značka z Brtníků na Turistický most. Uzavřena od Soví vyhlídky do údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno turistické značení). Z Brtníků do Kyjovského údolí je možno dojít po modré přes osadu Kopec a údolím Brtnického potoka (a dále např.do Zadních Doubic a do Saského Švýcarska) nebo po cyklotrase 3033 od žluté značky spojující osadu Vlčí Hora a Brtníky. Tato cesta vede přímo k Turistickému mostu v Kyjovském údolí.
  Modré místní značení v úseku Vlčí potok, U Jezevce – Vlčí potok, U skály zůstalo a byly doplněny směrovky s novým aktuálním textem. Bohužel v současné době zde LČR v horní části provádějí těžbu a cesta je jak pro pěší, tak zvláště pro cyklisty obtížněji průchodná, zvláště když zaprší.
 4. Zelená spojka od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Nejbližší přechod do Saska je v Zadních Dubicích.
 5. Dálková modrá z Brtníků do Rynartic je přerušena v úseku Hadí pramen – Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Náhradní trasu nelze realizovat. Okolí Panenské jedle je nyní přístupné jen po modré a zelené ve směru Na Tokání – Panenská jedle – bývalé Zadní Jetřichovice – Mezní Louka a naopak.
 6. Žlutá z Kyjovského údolí do Divoké rokle je uzavřena od začátku klidového území v Divoké rokli k odb. k Černé bráně na rozcestí s taktéž uzavřenou výše zmíněnou modrou. (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Od rozcestí Hřebec se zelnou nemá smyl po žluté sestupovat na počátek Divoké rokle, neboť je pak nutno vrátit se stejně zpět.
 7. Žlutá od Vysoké Lípy na Mezní Louku je uzavřena v úseku od odbočky pod Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030 (cesta přechodně uzavřena, možnost obejít po červené přes Malou Pravčickou bránu).
  Ve směru od Mezní Louky je u uzavřeného úseku v místě odbočení od cyklotrasy umístěna směrovka pro obchůznou trasu po červené.
 8. Část dálkové červené od Mezní Louky směrem na Větrovec a Malou Pravčickou bránu (trasa přeložena souběžně se zelenou /směr bývalé Zadní Jetřichovice/ a napojena později zpět na červenou, prodloužení cca 0,5 km). Na Mezní Louce je vedle rozcestníku s turistickými směrovkami tabule s aktuálními přeložkami a uzavírkami tras vedoucích z Mezní Louky.
 9. Je uzavřen průchod Divokou soutěskou ve směru Mezní Louka z horního přístaviště(žlutá). Návštěva Divoké soutěsky je možná jen okruhem ve směru od Edmundovy soutěsky, tj. z Mezního můstku. Odtud pěšky proti proudu Kamenice k dolnímu přístavišti člunů v Divoké soutěsce, plavba tam a zpět bez výstupu člunu u horního přístaviště, a zase pěšky návrat k Meznímu můstku (a dle pokračovat např. do Mezné)
 10. Zelená z Hájenek na Mezní můstek (ve směru od Růžové/Janova) je opět zpřístupněna.
  Cesta je otevřena s výstrahou (Na vlastní nebezpečí). Zároveň se pracuje na zprovoznění obchůzné trasy, která by měla být proznačena a zprůchodněna během září.
 11. Červená z Hřenska směr Pravčická brána: Stezka vedoucí podél silnice na rozcestí Tři prameny je poničena po povodních z 17. července – nutno jít po silnici, pozor na provoz.
  Rovněž stezka od Tří pramenů k Pravčické bráně je v některých úsecích poničena vlivem přívalového deště. Je tudíž nedostupná s kočárky a invalidními vozíky.
 12. Hrad Šaunštejn s vyhlídkami (na červené z Jetřichovic na Mezní Louku) je kvůli rekonstrukci uzavřen do jara 2022
 13. Je uzavřen průchod Pavlininým údolím po dálkové červené od koupaliště v Jetřichovicích do Studeného (dle informací z s.p. Lesy ČR uzavírky v Pavlinině údolí potrvají min. do 20.10.2021)
 14. Je uzavřen sestup po modré z Rynartic do Pavlinina údolí
 15. Je uzavřen výstup po zelené od koupaliště v Jetřichovicích směr Česká Kamenice (tj. není průchozí cesta z Č. Kamenice do Jetřichovic, nutno volit modrou přes Filipov a Všemily)
 16. Je uzavřen průchod roklí Suché Kamenice po dálkové červené ve směru od rozcestí na silnici u Hřenska směr Arnlotice, ale je průchozí kombinace: Arnoltice – po modré do horní části Suché Kamenice a výstup po červené do Labské Stráně a na Belvede
 17. V oblasti modře značené trasy Zelený kříž – Trojboká kaple –Zlodějská cesta – Tanečnice je velmi špatná situace v důsledku těžby, často neprůchodné, bez značení.
 18. Nově je uzavřen úsek zelené TZT od Mezní Louky, směřující po odbočení dočasné červené do Hlubokého dolu (viz příloha). Nebezpečný úsek je možné obejít po červené TZT a cyklotrase č. 3030. V tomto úseku je rovněž  dočasně zrušeno značení, a nebude zde tedy probíhat pravidelná kontrola nebezpečných stromů.