Telenec

Vyšší místo – Höhe Stelle

Souběžně se silnicí Vlčí Hora – Brtníky  se rozkládá převážně lučnatý hřeben německy nazývaný Höhe Stelle.  Zástavba na Höhe Stelle je někdy označovaná jako Telenec (německy Kalbenstall). 

Zajímavá místa na Telenci

Malé odbočení. V entomologické literatuře se uvádí, že zde byl nalezen  vzácný brouk Nicrophorus germanicus.

Po hřebenu vede pohodlná neznačená cesta. Dominantou cesty je Albertův kříž.  Kříž byl postaven v 18. století, údajně na místě starších kamenných sloupových božích muk. Z té doby je dochován pouze pískovcový sokl. 

Albertův kříž

Dnešní litinový kříž  je mladší. Patřil k usedlosti  rodu Hessů, při níž  bývalo bělidlo. Na mapách je proto někdy kříž označován jako Hessův.

Usedlost u Hessů

Usedlost zanikla ve druhé polovině 20. století. V rámci stavebních aktivit na Telenci je zde již nové stavení.

Ve skalách napravo od bývalé usedlosti u Hessů je Malý pruský tábor („Malý” pro odlišení od obdobného převisu u Brtníků). V převisu vytesána řada nápisů a letopočtů, vesměs z 19. století. Název připomíná, že převis se stával útočištěm obyvatel okolních vesnic, především obyvatel Vlčí Hory. Ukrývali se zde při četných průchodech různých vojsk tímto krajem.

Cesta   pokračuje kolem dalších  chlup k Vlčímu potoku.

Chalupa na cestě k Vlčímu potoku

V místech kde  cesta  začíná výrazně klesat se nacházela kaplička sv. Antonína Paduánského, která byla zbořena ve druhé polovině 20, století..

V roce 2020 zde Klub českých turistů v Krásné Lípě vybudoval její repliku. V minulosti chodilo z Brtníků kolem kapličky procesí k Albertovu kříži.

Na jihozápad od kapličky je v údolí lezecká Martinova věž. V době, kdy jsem stavěl chalupu, byla skála z cesty vidět.

Věž je pojmenovaná po prvním lezci, Martinu Tauschemu. Ten vylezl na vrchol 25.5.1911 komínem a spárou (lezecký sešit z let 1983-1999).