Nové trasy v Národním parku

V Českém Švýcarsku se změnilo kvůli odumřelým smrkům vedení některých tras

iDnes 8. července 2021  6:43 Autor: Vladěna Maršálková

Správa národního parku České Švýcarsko se s Klubem českých turistů dohodla na změně ve značení některých tras. Původní cesty totiž vedly odumřelým smrkovým porostem a byly kvůli hrozbě pádu souší uzavřené.Schody vytvořené na náhradní trase z Mezní Louky do Vysoké Lípy.Fotogalerie3

Schody vytvořené na náhradní trase z Mezní Louky do Vysoké Lípy. | foto: Tomáš Salov

Novou cestou vede například červeně značená turistická trasa od Malé Pravčické brány přes Větrovec do Mezní Louky.

„Současné řešení její bezpečné průchodnosti spočívá v odbočení trasy k blízké, zeleně značené turistické cestě, se kterou pak červená značka vede souběžně až do Mezní Louky, kde se napojí na trasu původní,“ uvedl mluvčí parku Tomáš Salov.

„Návštěvníci tak nebezpečný úsek vedoucí soušemi obejdou. Vytvoření bezpečného přístupu až do místa odbočky k zelené turistické trase si vyžádalo pokácení zhruba 100 uschlých stromů, dřevo bylo ponecháno na místě k zetlení,“ doplnil Salov.

V okolí Mezní Louky vzniká dočasná náhrada také za modře značenou turistickou trasu směrem do Vysoké Lípy, jež dříve vedla přes údolí Soorgrund.

„I zde kvůli velkému množství smrkových souší dochází k přeložení trasy tak, aby lidé nebyli přiváděni do nebezpečných míst. Nyní povede nejprve souběžně se žlutě značenou trasou, poté nově vytvořenou pěšinou, kterou nechala správa parku v úseku od cyklotrasy č. 3030 směrem k Vysokému mostu zhotovit, a to včetně schodů ve svažitém terénu a povalového chodníčku či dřevěného mostku v místě, kde trasa vede vlhkým údolím,“ přiblížil mluvčí Salov.

Náklady na terénní úpravy dosáhly zhruba 80 tisíc korun, přičemž bylo využito dřevo ze smrkových souší.

Další přeložky cest se chystají.

„Nyní připravujeme ve spolupráci s Klubem českých turistů přeložky dalších cest tak, aby se úsekům se smrkovými soušemi vyhnuly. Jedná se o dočasná opatření, než dojde k rozpadu odumřelých smrčin, kterými trasy procházely. Po proběhnutí tohoto přírodního procesu je bude možné opět vrátit do původního vedení,“ nastínil ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.