Brtníky

Tam, kde se v minulosti pěstovaly včely.

Obec Brtníky (německy Zeidler) patří k nejstarším osídlením ve Šluknovském výběžku. Jeden ze zápisů dochovaných v Oberlausitzer Kirchengalerie uvádí, že již roku 1084 přivedl markrabě dolnolužický Wipprecht von Greitsch z oblasti Thurynska a Frank do této oblasti první Němce. Založili zde na pozdějším panství Lipová množství sídel (Lipová, Mikulášovice, Lobendava) a mezi nimi nejspíše i Brtníky.

 Uvádí se, že Petr Berka založil mezi Plešným a Vlčí horou velké včelařství, kterému se říkávalo Zeidelweide. Včelařům, kteří se o úly a včelstva starali, se říkávalo Zeidler, otec včel. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce, dostala vesnice český název podobného významu, Brtníky. Brtě je výraz označující dutiny stromů a ti, kteří v nich chovali včelstva, byli nazýváni Brtníky.

Z dob slovanských chybí informace o osídlení. Ve středověku získali celou oblast Šluknovskou, Lipovskou a hrad Tolštejn Berkové. Po nich následovali Schleinitzové, Slavatové, Salm-Reifferscheidtové. Za Petra Berky v roce 1116 je již obec písemně zmiňována.

Smírčí kříž

Roku 1642 táhla přes Brtníky švédská vojska. Cestou na osadu Panský byl chycen nevinný zahradník Engel a jako špión na výstrahu byl rozčtvrcen. Na místě, kde byl později obyvateli pohřben, se dodnes nachází smírčí kříž ve tvaru trojlístku.

Z roku 1682 se dochoval morový sloup. V této době zahynula většina obyvatel obce. Dnes se sloup nachází zabudovaný do rohu garáže u zelené turistické značky z Brtníků na Šternberk. Tam byl přemístěn továrníkem Klingerem po jeho nalezení během stavebních prací počátkem 20. století. Jiné prameny uvádějí, že jde o sloup Nejsvětější Trojice, který nechalo v r. 1682 vybudovat tzv. Bratrstvo Nejsvětější Trojice. Úlohou tohoto bratrstva bylo udržování katolických zvyků v období reformace.

V centru obce se nacházel krásný barokní kostel sv. Martina, postavený v letech 1714 až 1717. Unikátní byla zejména jeho osmiboká věž. Po roce 1945 kostel chátral a v roce 1975 byl kostel zbourán.

Brtníky kostel

Poblíž kostela na křižovatce cest stával historický Pruský dům. Tato unikátní dřevěná stavba pocházela z roku 1600 a byla již od počátku 20. století památkově chráněna. Bohužel ji stihl stejný osud jako většinu památek v poválečné době, dům byl rozebrán na palivo. Jeho maketa se dochovala v drážďanském Muzeu lidového umění a národní park usiluje o vybudování repliky domu na původním místě, který by sloužil jako návštěvnické středisko.

Pruský dům

Součástí Brtníků je osada Kopec (dříve ). Původní název obce Hemmehübel je složen ze dvou německých slov. V první části názvu je tvar slovesa hemmen, (tj. brzdit, zdržovat, překážet), ve druhé části je použita nářeční podoba Hübel od podstatného jména Hügel (tj. pahorek, návrší). Název obce by se dal přeložit jako „Brzdící Kopec“ . Tradici zde mělo lití zvonů . Pocházel odtud např. věhlasný zvonař Zachariáš Dittrich, který roku 1740 odešel do Prahy, kde se proslavil.

[1] Ze zápisků Alfréda Kocha, kronikáře v Brtníkách.
[2] Osada Kopec - web
[3] Náš Kopec - web