Jetřichovice

První písemná zmínka o vesnici pochází z konce 14. století a souvisí s blízkým skalním hradem Falkenštejnem. Písemné prameny z 16. a 17. století dokládají, že v blízkosti obce byly pily, v nichž se zpracovávalo dřevo z okolních lesů. Tyto lesy sloužily i jako honební revír a pro získávání pryskyřice, kolomazi, kalafuny a pryskyřičného oleje ve smolných pecích. Dnešní obec Jetřichovice vznikla spojením čtyř na sobě původně nezávislých vsí, jež patřily do jedné farnosti. Tyto obce patřily čtyřem různým rodům – MichalovicůmBerkům z DubéKinským a Vartenberkům.

Obec byla roku 1778 vydrancována při pruském vpádu vojáky a vojenskými zběhy. Roku 1889 byla v Jetřichovicích otevřena škola, v níž se vyučovalo až do roku 2011. Do konce druhé světové války fungovalo v okolí Jetřichovic několik mlýnů (dodnes se zachovalo torzo Dolského mlýna), od roku 1722 je doložen lis na olej. Dnešní areál školy v přírodě dříve sloužil jako továrna na nitě.

Dne 21. září 1779 se v Jetřichovicích asi půl hodiny zdržel císař Josef II. a věnoval obci 12 dukátů. Jetřichovice roku 1892 navštívil básník Rainer Maria Rilke. V roce 1927 byla na okraji obce postavena dětská zotavovna.

Do roku 1945 tvořili většinu obyvatelstva lidé německé národnosti. Po vysídlení se počet obyvatel některých oblastí v okolí snížil na jednu desetinu a zanikla část obce Zadní Jetřichovice.

[1] Jetřichovice - web