Kácení

Kácení stromů odstřelem

Národní park České Švýcarsko je velmi postižen kůrovcovou kalamitou. Správa parku zkouší odstraňovat souše s využitím trhavin.

Převzato z www.idnes.cz

Neobvyklá metoda by mohla najít uplatnění v těžko přístupných lokalitách či na místech, kde by nasazení běžné lesnické techniky způsobilo neúměrné škody. Mohla by především pomoci předejít uzavírání některých úseků turistických cest nebo urychlit znovuotevření tras v současnosti přechodně uzavřených úsecích. Trhací práce provádí složky Policie České republiky a zkoušky mají být provedeny zhruba na čtyřech desítkách souší.