Ledopády

Ledová krása

Ledové záclony, krápníky, jazyky a nejroztodivnější zamrzlé útvary jsou jednou z největších zimních atrakcí Českého Švýcarska.

Nádherné ledopády v pískovcových stěnách a převisech se v tmavých roklích vytvářejí v průběhu chladných zim s vydatnou sněhovou pokrývkou. Maximální velikosti dosahují koncem zimy.  Krása ledopádů je každý rok jiná, jejich barevné spektrum se každý rok mění. Je to dáno množstvím uvolněného písku ve vodě.

Rozmístění ledopádů

Ledopády, nazývané brtnické, mají dvě větve. Cesta k jednotlivým ledopádům je většinou dobře značená.

Směrníky k ledopádům

První tři ledopády jsou dostupné na cestě od Šternberku k Brtnickému hrádku. Nedaleko Soví vyhlídky se v rokli po levé straně cesty nachází ledopád Malá kaskáda.

Kousek pod Malou kaskádou je ledopád Opona

Budeme-li pokračovat k Brtnickému hrádku, při odbočení z cesty k hrádku se nachází ledopád Konírna.

Druhá skupina ledopádů je v údolí Vlčího potoka. To ale musíme sejít z kopce. V létě po dešti je cesta někdy složitá. V zimě to může být doprovázeno řadou „vlastních pádů“. Pokud se bez úrazu dostaneme k Vlčímu potoku, tak na cestě proti proudu je první ledopád nazývaný ledopád Betlém.

Své jméno získal proto, že ve sluji pod převisem zmrzlé vodní kapky vytvářejí soubor průhledných stalagmitů, které připomínají figurky kostelních betlémů. Pod patou tohoto ledového svatého města se táhne křišťálově čistý závěs, dotýkající se rezavě zbarvené hladiny Vlčího potoka.

Vystoupáme-li od ledopádu Betlém pěšinou do mírného kopce, dostaneme se k ledopádu Varhany.

Budeme-li pokračovat proti proudu Vlčího potoka, tak další ledopád který můžeme obdivovat, je Vlčí stěna

Pokud se vydáme do skalní rokle, sestupující z Dlouhého rohu do Richterova dolu, narazíme na nejmohutnější Brtnický ledopád nazývaný Velký sloup. Svému jménu dělá čest. Podpírá obrovský pískovcový převis a je vysoký kolem deset metrů. Za tajemstvím Velkého sloupu stojí padlý kmen. Ten totiž tvoří pevné jádro, po němž svisle stéká voda, a na něj se pak postupně nabalují ledové vrstvy.

Poslední ledopád na cestě za Brtnickými ledopády je ledopád Křepelčí stěna.

Pokud jste zdolali tuto cestu za ledovou krásou, tak už Vás čeká jen cesta údolím Vlčího potoka k silnici z Vlčí Hory do Brtníků.

Cesta podél Vlčího potoka