Kůrovec

Kůrovec zasáhl i České Švýcarsko

Rok 2020 byl nejen coronavirový ale i kůrovcový. Během tří měsíců napadl kůrovec v Českém Švýcarsku patnáct tisíc stromů. Dřevorubci kácí v prudkých svazích okolo silnice, kterou projíždí v sezoně většina návštěvníků parku, ať už míří za slavnou Pravčickou bránou, nebo do soutěsek v Hřensku. Situace je tragická. Odkrývají se sice nové pohledy na skalní masivy, ale krajina vypadá zdevastovaná.

[1] Péče o lesy v Národním parku České Švýcarsko - publikace
[2] Kůrovec mění krajinu - web
[3] Národní park vzdává boj s kůrovcem - web
[4] Kůrovec vyhrál bitvu - web