Šaunštejn

Byl hlavně loupežnický hrad.

Nepatrné pozůstatky skalního hradu Šaunštejn nazývaného též loupežnický Hrádek leží na mohutné pískovcové skále nedaleko Vysoké Lípy

Historické prameny příliš informací o hradu nepřinášejí. Mezi historiky dochází ke sporům o dobu vzniku hradu. Podle některých z nich byl dřevěný hrad na vrcholu skaliska vybudován na počátku 14 století. Jiní se domnívají, že byl hrad vybudován až na konci 14. století. První písemné zmínky jsou z třicátých a čtyřicátých let 15. let století. Hrad byl v tomto období v držení Berků z Dubé a Vartemberků. Vartemberkové ho v roce 1444 využívali jako základnu ve válce s Lužičany. Hrad prvnímu náporu odolal, avšak za několik měsíců později byl dobyt vojskem z litoměřického regionu a Prahy.

Poslední dochované zprávy pocházejí z 15. století, poté byl hrad opuštěn. Podle pověstí se stal později během třicetileté války útočištěm loupežných band a vojenských zběhů. Odkud pochází název loupežnický hrádek.

Z hradu se dochovaly pouze nevýznamné pozůstatky vytesané do skály. Do úpatí skalního bloku je vytesaná dutina, která patrně sloužila jako vrátnice. Na vrcholu jsou vyhloubené základy pro dřevěnou věž a asi tři metry hluboká jáma, pravděpodobně cisterna.

Vystup na vrcholek skalního bloku není zrovna snadný. Do skály jsou vytesané schody, které jsou v nejužším místě skalní štěrbiny značně vyšlapané. V tomto místě nebylo kvůli nedostatku prostoru ani zábradlí. Stoupání na vrchol usnadňovaly v závěru výstupu žebříky. V roce 2021 zahájila správa NP České Švýcarsko rekonstrukci přístupové trasy, bohužel podle mého názoru opět ne zcela vhodným způsobem.

Ze skalní plošiny je překrásný výhled do okolí. Na severovýchodě lze spatřit Jetřichovické stěny s dominující Martininou skálou s vyhlídkovým altánem. Ve směru na Mezní louku vidíme Větrovec (450 m n.m.) a za Vysokou Lípou se vztyčuje česká Fudžijama – Růžovský vrch (619 m n.m.). Západním směrem se v pozadí rýsuje panorama Saského Švýcarska.

Výhled ze Šaunštejna (autor Irena 2020)

Když už jsme zvládli výstup na Šaunštejn, tak již s menší námahou stojí za to navštívit ještě Malou Pravčickou bránu. Je ukrytá v lesích necelý kilometr od Šaunštejna. Rozměry se nemůže srovnávat se slavnou jmenovkyní, ale i ona má svůj půvab. Svou výškou 2,3 m, šířkou 3,3 m a hloubkou kolem 1,5 m patří k do skupiny pozoruhodných skalních útvarů v NP České Švýcarsko. Malá Pravčická brána má vyhlídkovou plošinu, kterou z důvodu zabránění devastace skály tvoří železná konstrukce . Bohužel i zde provedla správa NP nezbytné úpravy ne zcela vhodným způsobem.

[1] Šaunštějn - Wikipedie
[2] Ružička R., Jordáková J. : Národní park České Švýcarsko do kapsy. ISBN 80-7309-325-1