Šternberk

Zámeček Šternberk

Jihovýchodně od Brtníků byla na náhorní plošině mezi Brtnickým údolím a Richterovým dolem kolem roku 1700 založena obora pro chov jelenů, daňků, srnců a černé zvěře. Na začátku sedmdesátých let 18. století nechal hrabě Franz Wenzel Salm-Reifferscheid postavit v těchto místech lovecký zámeček.

Nazval ho dívčím jménem své manželky  Walburgy, rozené ze Šternberka, Šternberkem.

Zámeček po opravě v roce 1910. Opravu nechal provést hrabě Thun-Hohenstein.

Krom vlastního přízemního zámku, kde byly hraběcí pokoje, tvořily areál ještě další čtyři přízemní kamenné budovy. Dům pro hosty, panská kuchyně, dům lokaje a dům nadlesního a bokem stojící lesovna.

Šternberk byl od počátku zároveň jedním z lesnických center haňšpašského panství. Byly zde stáje, kolny, hrázděná lovecká střelnice, krytá bedněná kuželna, strážnice a kruhový bazén.

Okolí zámečku bylo parkově upraveno do tvaru osmicípé hvězdy. Zámeček se nacházel v průsečíku jírovcových alejí, součástí parkových úprav byl i rybník napájející umělý vodopád.

plán Šternberka z roku 1793 (Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech)

Po smrti hraběte Franze Wenzela Salm-Reifferscheidta nejevili   jeho potomci o zámeček zájem a areál chátral. V průběhu 19. stol. byla zbourána většina okolních staveb. Zbourání hrozilo i vlastnímu zámečku. V 80. letech 19. století bylo v myslivně turistům poskytováno občerstvení a Šternberk se postupně stával turistickým centrem. V roce 1910 byl zámeček opraven.

Po druhé světové válce sloužil zámeček jako podnikové rekreační středisko. V 70. letech minulého století zde byl vybudován chatkový pionýrský tábor. Na přelomu 80. a 90. let byla zahájena rekonstrukce zámečku. Byl však konstatován havarijní stav – silné napadení dřevomorkou. V důsledku tohoto zjištění byla roku 1994 odejmutá zámečku památková ochrana. Budova zámečku patřila státnímu podniku Česká pošta, který nechal v roce 1995 zámeček zbourat.

Zajímavá místa v okolí Šternberku

Na palouku, kde byl lovecký zámeček, stojí dosud stará lesovna a novodobý domek správce. Jsou zde ještě zbytky bazénu, opodál v lese klenutá studánka a při příjezdové cestě kamenný kříž.

Zatímco k severu a západu tvoří okolí Šternberka poměrně plochý terén, bezprostředně za bývalým zámečkem směrem k jihovýchodu spadají dvě skalní rokle – Nassergrund a Fidelpesgrund. V Nassergrundu je uměle upravený skalní útvar, zvaný Skalní oltář. Na ostrohu mezi nimi tzv. křtící kámen.

Křtící kámen (Taufstein) je válcově přitesaný pískovcový kámen se třemi jamkami v horní ploše 250 m. Nachází se ovýchodně od bývalého zámečku. Podle tradice jde o křtitelnici z dob protireformace, kdy tudy prchali exulanti. Nebo vesničanů katolického vyznání, ukrývajících se tu před plenícími husity. Spíše jde o nějaký mezník či součást parkové úpravy okolí loveckého zámečku. 

[1] Zaniklé obce - web
[2] Zámek Štemberk - web