Pavlínino údolí

Romantická procházka podél Chřibské Kamenice.

Pavlínino údolí je přírodní rezervace mezi obcemi Jetřichovice a Studený. Údolí vede krásným lesem podél říčky Chřibská Kamenice. Údolí lemují z velké části pískovcové skály, které zde vytvářejí spolu s řekou a čistým lesem krásné romantické prostředí.

Údolí začíná na západě u Studeného potoka a romanticky se klikatí kolem pískovcových strání a ústí poblíž bývalého Grieslova mlýna. Na západním okraji před rybníkem je skalní výklenek nazvaný Rusalčina jeskyně.

Nejmalebnější úsek toku Kamenice je dlouhý asi 3 km. Údolí mezi pískovcovými skalami je domovem pozoruhodných rostlin (mokrýš vstřícnolistý) a živočichů (mihule potoční) a je přírodní rezervací.

Jiným zajímavým místem v této oblasti je Kamenný úvoz. Nachází se na lesní cestě z Jetřichovic do Rynartic. K čemu úvoz sloužil je nejasné. Podle některých pramenů se jednalo o starou obchodní stezku, protože tesané stěny úvozu by mohly odpovídat profilu trakařů. Jiné prameny uvádíějí, že cesta sloužila ke svážení dřeva a rýha uprostřed byla vytvořena od kopyt tažných koní.