Stezky

Uzavřené stezky v NP

V Národním parku probíhá rozsáhlé kácení smrků napadených kůrovcem. Je proto nutné vstupovat do lesů na vlastní nebezpečí. Správa Národního parku vstup na některé stezky zakázalo:

  1. Zeleně značená TZ od Soví vyhlídky do údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno turistické značení)
  2. Zeleně značené propojení od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná)
  3. Modře značená TZ v úseku Hadí pramen – Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně(cesta přechodně uzavřena, neprůchodná)žlutě značená TZ v úseku od začátku klidového území k odbočce k Černé bráně  (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná)
  4. Červeně značená TZ v úseku Pohovka – skalní kaple Kny uzavřena z důvodu skalního řícení
  5. Žlutě značená TZ v úseku od odbočky pod Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030 (dočasně odstraněno turistické značení, možnost obejít po červeně značené TZT přes Malou Pravčickou bránu)
  6. Část červeně značené TZ od Mezní Louky směrem na Větrovec (trasa přeložena souběžně se zeleně značenou TZ a napojena později zpět na červenou, prodloužení cca 0,5 km)
  7. Modře značená TZ v úseku Mezní Louka – Vysoký most (náhradní vedení trasy)
  8.  Žlutě značená TZ v úseku Divoká soutěska – Soorgrund (cesta přechodně uzavřena)

Z https://www.npcs.cz/bezpecnost