Turistika v Národním parku

Seznam dostupných tras po požáru

Nedostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 • Pravčická brána
 • Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)
 • Soorgrund
 • Mlýnská cesta (cyklisté i pěší)
 • Gabrielina stezka
 • Hájenky – Mezní můstek – Mezná
 • Malá Pravčická brána
 • Větrovec
 • Hluboký důl (cyklisté i pěší)

Dostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 • zeleně značená trasa Janov – Hřensko
 • žlutě značená trasa Janov – Hájenky – Růžová
 • Dolský mlýn a všechny značené trasy v jeho okolí
 • Růžovský vrch a všechny zančené trasy v jeho okolí
 • modře značená trasa Vysoký most – Zámeček u Vysoké Lípy – Vysoká Lípa
 • Šaunštejn
 • Česká silnice
 • Zadní Jetřichovice
 • Jankova cesta (zeleně značená k Panenské jedli)
 • Panenská jedle
 • Na Tokání – všechny značené turistické trasy
 • Táborový důl
 • všechny Jetřichovické vyhlídky (Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen)
 • červeně značená trasa Česká silnice – skalní kaple Kny – Pohovka
 • skalní hrádek Falkenštejn
 • modře značená trasa Na Tokání – Rynartice
 • Úzké schody – U Eustacha – Doubice
 • Zadní Doubice
 • Kyjovské údolí
 • Kyjovský hrádek
 • Klenotnice
 • Turistický most
 • Brtnický hrádek (pouze ze směru Brtníky)

Turistické trasy a na nich ležící turistické cíle v NP České Švýcarsko jsou přístupné návštěvníkům denně v čase od 6 do 21 hodin. Do ostatních částí národního parku a mimo uvedenou dobu (tedy v nočních hodinách) je vstup do národního parku zakázán z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků a předcházení vzniku lesního požáru, a to nejméně do 31. 8. 2022